Besedila:
Ignac Navernik (če ni drugače navedeno v tekstu)

Lektorirala:
Marjeta Humar, Boštjan Koražija

Prevod v angleški jezik:
Vera Lamut

Fotografije:
pretežno Ignac Navernik in p. Evgen Ketiš OFM; Marijan Smerke, Mihaela Svetek, Matija Suhadolc, p. Robert Bahčič OFM, p. Miran Špelič OFM, arhiv Frančiškanskega samostana Koper.

Oblikovanje in izdelava spletne strani:
NoviSplet.com