SVETA ANA 2021

SLOVESNO PRAZNOVANJE GODU SV. ANE IN SV. JOAHIMA

PONEDELJEK, 26. JULIJ 2021

PRI SV. ANI V KOPRU

SVETE MAŠE V SAMOSTANSKEM ATRIJU:

 

OB 9.00 URI: P. MARJAN ČUK

OB 11.00 URI:  (V ITALIJANŠČINI IN SLOVENŠČINI)  OČE BOJAN RAVBAR

OB 19.00 URI: P. KRIZOSTOM KOMAR (ŽUPNIK V NOVEM MESTU)

blagoslov Aninih Kruhkov in

druženje v atriju samostana

MAŠE V ATRIJU SAMOSTANA:

 

   O

SV. ANA