Samostan po I. svetovni vojni

Samostan je do 1920 pripadal frančiškanom dalmatinske province sv. Hieronima s sedežem v Zadru. Takrat so ga v skladu z Rapalsko pogodbo prevzeli italijanski frančiškani beneške province. Po drugi svetovni vojni je samostan v Kopru pripadal zadarski provinci, samostan v Pazinu pa slovenski frančiškanski provinci sv. Križa.

Na prošnjo provincialnih vodstev obeh provinc je generalna uprava frančiškanskega reda 20. 03. 1953 odobrila zamenjavo samostanov, saj je »prebivalstvo v Kopru večinsko slovensko in v Pazinu večinsko hrvaško«. Leto zatem (22. oktobra 1954) je ljudska oblast samostan nacionalizirala in v njem uredila zapore, v katerih so bili sprva nastanjeni večinoma politični zaporniki. Frančiškani so si poiskali zavetje v pomožnih prostorih na drugi strani cerkve, ki so jo smeli še naprej uporabljati, a so poslej zelo težko opravljali redna vzdrževalna dela.

Po osamosvojitvi Slovenije je provinca vložila zahtevo za vrnitev podržavljenega samostana. Z delno odločbo o denacionalizaciji iz leta 1997 je bil samostan frančiškanom vrnjen v last, v posest so ga vzeli leta 2004, ko so se zapori preselili v novo zgradbo na Ankaranski cesti.

Fotografije samostana ob vrnitvi v posest leta 2004.

Galerija: 
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Frančiškanski Samostan Koper po prvi svetovni vojni
Ne