DARUJTE ZA SVETE MAŠE

Prosimo, da darujete za svete maše.

Kar nekaj delovniških maš je še prostih.

Bog povrni.