Obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19 (stanje: 18. 12. 2020) za Škofijo Koper