Zahvala donatorjem

V zadnjo obnovo samostana je bilo doslej vloženih od 2004 do septembra 2008 nad 3.500.000,00 EUR sredstev, ki jih je  investitor pridobil iz naslova denacionalizacije in iz lastnih sredstev. Razposlali smo nad 100 prošenj za donacije ali sponzorstvo in se prijavili na več razpisov. Iz teh naslovov smo pridobili v nadaljevanju našteta sredstva.

V okviru razpisa za sofinanciranje kulturne dediščine v obdobju 2006 – 2007 smo pridobili sredstva Ministrstva za kulturo v višini 82.538,09 EUR.


Donatorji:

Luka Koper (5.000,00 EUR)
Mestna občina Koper (4.000,00 EUR)
Intereuropa (1.000,00 EUR)
Adriatic Slovenica (900,00 EUR)
Banka Koper (100,00 EUR)

Vsem donatorjem in sofinancerju se iskreno zahvaljujemo za njihove darove in prispevke!

Ne